Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Wielka zbiórka makulatury

Zebraliśmy razem  5772kg, a  najwięcej , w przeliczeniu na jednego ucznia klasa Ib

Gratulujemy !!!

 

Created by TMPSC