Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Uczniowie szkoły otrzymali zaproszenie do udziału w projekcie edukacyjnym „Historia pisana głosem”,
finansowanym przez Fundację Zakłady Kórnickie i realizowanym pod patronatem portalu „Tytus” (tytus.edu.pl.).

Koordynatorem projektu jest pani Danuta Błaszak.

Zainteresowani uczniowie udziałem w projekcie proszeni są o przekazanie
takowej informacji do sekretariatu szkoły do dnia 28.11.2017r.

Created by TMPSC