Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie

przeprowadza rekrutację do Dziecięcej Rady Programowej

Dziecięca Rada Programowa Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie – rekrutacja

Europejskie Centrum Bajki  im. Koziołka Matołka w Pacanowie przeprowadza rekrutację do Dziecięcej Rady Programowej. Tegoroczny nabór potrwa do końca listopada. Dziecięcą Radę Programową
w Pacanowie będzie tworzył zespół dzieci z całej Polski, w wieku 7-14 lat. Na drodze rekrutacji wyłonione zostanie 12 osób. Pod uwagę będą brane wysokie wyniki w nauce (tj. średnia ocen co najmniej 4,5), a także szczególne osiągnięcia i zainteresowania oraz wykazywana aktywność.

Rada będzie powoływana na okres 12 miesięcy, a jej członkowie będą mieli możliwość wypowiadania się na temat działań programowych i inwestycyjnych Europejskiego Centrum Bajki. Wyłonimy najzdolniejsze i najbardziej utalentowane dzieci, którym damy możliwość realnego wpływu na działalność naszej instytucji.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatur najzdolniejszych uczniów do Dziecięcej Rady Programowej. W zgłoszeniu prosimy o podanie średniej ocen, opisanie szczególnych osiągnięć oraz zainteresowań, a także załączenie skanów: ostatniego świadectwa oraz dyplomów. Udział jest bezpłatny.                                                                                                                                                                                      Zgłoszenia prosimy przesyłać do końca listopada na adres: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów lub na E-mail: oferta@pacanow.eu

Created by TMPSC