Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

My tu przyszliśmy pierwszy raz. Pierwszaki, zupełnie nowi…     

Jedną z najważniejszych chwil w życiu każdego dziecka jest moment przyjęcia do społeczności szkolnej.
Przekroczenie progu szkoły to zarówno dla dzieci, jak i rodziców ogromne przeżycie. Pełni obaw, troski, ale i ciekawości w pierwszych dniach nauki obserwowaliśmy jak nowi uczniowie odnajdują się w rzeczywistości szkolnej, poznają środowisko, kolegów, nauczycieli, zawiązują pierwsze prawdziwe przyjaźnie.

(więcej…)

Szanowni Rodzice.
Na podst. Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz.U. z 2017r., poz. 1603) dni 2 i 3 listopada 2017r. są dniami wolnymi od zajęć lekcyjnych.
Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godz. 7.30-17.00. W te dni nie kursuje autobus szkolny.

Prosimy o zwrot wypełnionej deklaracji do 25.10.2017r. do wychowawców klas.

Deklaracja do pobrania poniżej

(więcej…)

Created by TMPSC