Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Europejskie Dni Ptaków 2017
30 września uczniowie klasy II i V pod opieką byłej i obecnej wychowawczyni, p. Danusi Przybył
i p. Eli Gajewskiej wybrali się do Czmońca na jesienne ptakoliczenie w ramach Europejskich Dni Ptaków.

Tym razem celem naszego spaceru była Warta. Po drodze obserwowaliśmy ptaki, wśród których najwięcej było szpaków. Spotkaliśmy również żurawie, czaple białe, pustułkę- w sumie 23 gatunki. Na jednym z drzew p. Andrzej, ornitolog, pokazał nam gniazdo sowy uszatki. Wyprawę dokumentowała p. Agnieszka i p. Grzegorz. Dotarliśmy do rzeki, niestety, nie czekał tam na nas ani zimorodek ani bielik..Za to po powrocie do bazy przy wiejskiej świetlicy, czekało na nas ognisko, przygotowane przez p. M Bartecką, obficie nakryty stół, pyszne słodkości, domowy chlebek i niespodzianki, w postaci materiałów edukacyjnych. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy w różny sposób sprawili, że kolejna ornitologiczna wyprawa tak się udała A oto oficjalne dane ze strony OTOP ( Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)

W tej edycji wolontariusze zorganizowali 112 spacerów, wycieczek, spotkań i innych wydarzeń poświęconych ptakom. Według tzw. Szybkich raportów, które obserwatorzy przekazali otop do niedzieli do godz. 16 w edp wzięło udział ponad 1100 osób, które wspólnie zaobserwowało 23.913 ptaków.
W tym roku w edp uczestniczyło 41 krajów Europy i Azji Centralnej. 32 kraje przesłały do BIRDLIFE na Słowacji i szybkie raporty, w których podsumowano 934 wydarzenia z udziałem 21.704 uczestników. Zaobserwowano W sumie ponad 4 miliony ptaków! Pierwsze Miejsce zajęła bernikla białolica: 670 000 osobników, następnie szpak (620 000) oraz jery i zięby (liczono je razem – 545 000 osobników).
W ogólnym zestawieniu Polska znalazła się na 3. miejscu pod względem liczby zorganizowanych wydarzeń. Wyprzedziły nas Węgry z 123 wydarzeniami i Holandia ze 120.

 

  

Created by TMPSC