Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

DRZEWO FRANCISZKA

W sobotę dnia 7 października chętni uczniowie naszej szkoły W. Meinike, J. Kazyaka i M .Nowak wraz z mamami

pod opieką p. L. Laszewicz i K. Kiełpińskiej brali udział w pikniku ekologicznym

(więcej…)

Created by TMPSC