Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

STAWIAMY NA ZDROWIESTAWIAMY NA ZDROWIE

Co wrzesień , od 16 lat uczniowie klas piątych naszej gminy zjeżdżają rowerami do Radzewa pod opieką Policji,

Straży Pożarnej z Kórnika i Kamionek i Straży Miejskiej. Tego roku pogoda dopisała, więc impreza musiała się udać.

XVI Gminny Rajd Rowerowy odbył się pod hasłem „Stawiamy na zdrowie”

i patronatem Ośrodka Zdrowia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie” w Kórniku. Pracę Ośrodka przybliżyła uczestnikom rajdu

p. Małgorzata Walkowiak pielęgniarka i położna –dyrektor żłobka w Kamionkach. Jego historia powstania sięga 1946r.

Na holu szkoły prezentowana była gazetka o życiu założyciela i patrona Ośrodka doktora Leona Langnera,

jego działalności na rzecz zdrowia naszych mieszkańców oraz widok aktualny budynku

Ośrodka (1988) z jego gabinetami i personelem.Dzięki uprzejmości p. Iwony Marczak uczestnicy mogli

obejrzeć eksponaty z Kórnickiego Wehikułu Czasu, między innymi stare strzykawki, ciśnieniomierze,

łózko porodowe naszych babć i mam, bo przecież nasze zdrowie zaczyna się od naszych narodzin.

Po uroczystym rozpoczęciu przez dyrektora Szkoły panią Krystynę Kiełpińską i przybliżeniu historii

życia patrona Szkoły Jana Wójkiewicza, który razem z panem doktorem Leonem Langnerem należał w czasie II wojny Światowej

do kompanii „Rawicz” pod dowództwem porucznika Antoniego Maciła nastąpiło omówienie zasad rywalizacji

drużyn w poszczególnych 4 konkurencjach: torze przeszkód, pierwszej pomocy przedmedycznej, teście z przepisów

ruchu drogowego i konkursie „Niespodzianka”- jazda na rowerku treningowym (gubienie kalorii). Podczas trwania

rywalizacji odbywały się również: instrukcja udzielania pierwszej pomocy- każdy uczestnik mógł potem

praktycznie przeprowadzić sztuczne oddychanie. Instruktaż prowadził pan Marek Templewicz – ratownik medyczny z Kórnika.

Panie Małgorzata Walkowiak i Aleksandra Kotecka badały ciśnienie , a pani Alina Kudła mówiła o sposobie

zdrowego żywienia i badała tkankę tłuszczową. Wyniki wypadły zatrważające. Tylko 10% badanych mieściło się

w normie, 40% było lekko ponad normą , 40% powyżej normy, a 10% badanych dzieci mieściło się już w grupie

osób dorosłych (mało ruchu, złe żywienie!!!). Po zakończonych konkurencjach i posiłku wszyscy zgromadzili się

na froncie szkoły na podsumowanie i zakończenie rajdu. Na początek zostały rozdane nagrody w

konkursie rysunkowym „Stawiamy na zdrowie” Na konkurs wpłynęło 17 prac spośród których

panie Agnieszka Pawlak i Magdalena Mikulska wyłoniły trzy pierwsze nagrody i trzy wyróżnienia.

W tym konkursie I miejsce zdobyła Zuzanna Banecka  SP Radzewo, II miejsce Natalia Nita SP Kamionki ,

a III miejsce Emilia Grefling SP Radzewo oraz 3 wyróżnienia: Bartosz Dembińska SP Szczodrzykowo,

Jakub Machowiak SP Kórnik, Aleksandra Wróbel SP Radzewo. Nagrody wręczał pan Marek Klimiński ,

a ufundowała je  Spółdzielnia Uczniowska „Dorotka”. W konkursie dla dorosłych –jazda na rowerku treningowym

(liczba przejechanych metrów w ciągu 1 minuty) I miejsce zdobył pan Rafał Węglorz- 1030m,

II miejsce pan Andrzej Szymankiewicz – 990m, III miejsce pan Adam Bykowicz – 970m. Nagrody wręczał

pan Józef Bartkowiak-przyjaciel szkoły, były sołtys wsi Konarskie, który przez wiele lat,  na rowerze przyjeżdżał

razem z uczestnikami. Nagrody ufundował Wydział Promocji UM  Kórnik. Na końcu nastąpiło podsumowanie rajdu.

W konkurencji :tor przeszkód najlepsza była drużyna z SP Radzewo, testu z przepisów ruchu drogowego

SP Kórnik 1, z pierwszej pomocy przedmedyczenej  SP Szczodrzykowo i SP Kamionki,

w konkursie „niespodzianka” SP Kamionki.Ogólnie : I miejsce zdobyła SP Kamionki.

Nagrody wręczała pani Bogumiła Wybieralska – córka pana doktora Leona Langnera, a puchar pani doktor Krystyna Straszewska –

dyrektor Ośrodka Zdrowia w Kórniku, II miejsce zdobyła  SP Radzewo, III miejsce SP Szczodrzykowo,

IV miejsce SP Kórnik 2, V miejsce SP Kórnik 1.  W imieniu dyrekcji szkoły i własnym dziękuję

uczestnikom rajdu- młodzieży z opiekunami, służbom bezpieczeństwa, zaproszonym gościom na czele

z burmistrzem Antonim Kaliszem, dyrektorom szkół, sponsorom, nauczycielom, pracownikom obsługi

i administracji, mamom, dr K. Krawiarzowi , paniom: I. Marczak, , A. Kudle. A. Koteckiej,  M. Walkowiak

, panu M. Templewiczowi i wszystkim, którzy z chęcią przyczynili się do organizacji i sprawnego przeprowadzenia rajdu.

 

Komendant rajdu

 Krystyna Jarecka

Created by TMPSC