Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

ZLOT BIAŁYCH DAM
Nocne zwiedzanie Zamku

Nocne zwiedzanie Zamku, 22.09.2017, w ramach V Kórnickich Dni Nauki, było pełne atrakcji.

Zamek otworzył swoje gościnne podwoje, by przyjąć kilkanaście (!) Białych Dam, które przyjechały tu na swój Zlot.

A zjechały się z różnych zamków, którymi się opiekują. Zaroiło się od białych sukien, wspaniałych kreacji,

misternie ułożonych fryzur. Zadaniem ich dostojnych towarzyszy było wybranie, wśród wielu, KÓRNICKIEJ BIAŁEJ DAMY,

tej jedynej, niepowtarzalnej i historycznej, naszej. Zadawali oni pytania, na które odpowiedzi udzielić mogła jedynie

prawdziwa Biała Dama, nasza, zamkowa. Pytania dotyczyły jej życia, działalności,

tego, co zrobiła dobrego dla Kórnika i co po sobie dla nas zostawiła.

Rangę uroczystości podkreślało dwóch halabardników, którzy stali na straży bezpieczeństwa zgromadzonych,

a towarzyszył im przejęty czarny rycerz w zbroi.
Rodowodem większości Białych Dam, Halabardników i Rycerza jest nasza szkoła,

Szkoła Podstawowa im. Jana Wójkiewicza w Radzewie, z którą Legion owocnie współpracuje.

Białymi Damami były: Roksana Bazanowska, Emilia Fiedorczyk, Monika Fiedorczyk, Joanna Rozmiarek,

Gabriela Ukleja, Aleksandra Wójkiewicz, Zuzanna Zawitaj.

Halabardnicy to: Stanisław Bartkowiak, Wojciech Kalisz.

Czarny Rycerz to Adam Fiedorczyk.

Białe Damy zachwyciły swoją urodą, wspaniałymi sukniami na halkach i gracją. A także poświęceniem,

dwie z nich bowiem, w środku nocy, błąkały się przy świetle świeczki po zakamarkach tajemniczego

o tej porze parku w poszukiwaniu swojego rycerza (Ola i Roksana). Halabardnicy (Staś i Wojtek) ujęli powagą,

odpowiedzialnością za spokój i bezpieczeństwo gości, stanie na straży przepięknych sal kórnickiego Zamku,

pełnych pamiątek po jego właścicielach.  Zamek jest kopalnią wiedzy o jego właścicielach i nie tylko.

Nic więc dziwnego, że tak licznie przybyli na nocne zwiedzanie Zamku kórniczanie i inni zwiedzający,

udowadniając po raz kolejny, że Zamek zawsze nas zachwyca, że jest po prostu oblegany,

w dosłownym znaczeniu tych słów. A gościnni Gospodarze, którym patronuje w sieni naturalnej wielkości zdjęcie

jego ostatniego właściciela, Władysława hr. Zamoyskiego, kontynuują tradycje i przesłanie Hrabiego:

„Chciałbym cudzoziemcom zwiedzającym zamek pokazać, że się pamięta o tych, którzy w jakiś sposób się Polsce zasłużyli. (…)

Chciałbym, by się choć coś z tego wydrukowało w mózgownicach swoich i obcych przesuwających się tędy.

A iluż by się to przydało, poważne nawet zajmującym stanowiska” (Z listu Zamoyskiego do K. Woźnickiego, 11 październik 1923).

„Wydrukowało się”, Panie Hrabio! Kontynuujmy więc dalej wolę Władysława Zamoyskiego!

Opiekunka drużyny Radzewskiej Joanna Fiedorczyk

 

Created by TMPSC