Szkoła Podstawowa w Radzewie

11 września o godzinie 17.00 odbędą się zebrania dla rodziców uczniów klas; I, II i III.
12 września zebrania dla rodziców uczniów klas IV – VII;
kl. VII – godz. 17.00
kl. VI – godz. 17.30
kl. V – godz.18.00
kl. IV – godz. 18.30

Created by TMPSC