Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Relacja ze sprzątania grobów:

Z inicjatywy dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie, Samorząd Uczniowski zorganizował

dla wszystkich chętnych pożyteczny i ciekawy sposób na spędzenia swojego wolnego czasu.

We wsi Czmoniec leży zapuszczony cmentarz ewangelicki.

Jest to pamiątka naszej historii. Założycielami wsi Czmoniec byli w XVIII wieku olendrzy.

Młodzież, chcąc ratować nasze wspólne dziedzictwo od zapomnienia, wraz z Radą Sołecką, z sołtysem Zbigniewem Tomaszewskim

z Czmońca, i za zgodą księdza proboszcza Franciszka Sikory, zorganizowało akcje sprzątania grobów po byłych osadnikach.

W środę, 21.05.2017, od godz. 17:00 rodzice, uczniowie oraz opiekunowie pieczołowicie wzięli się do pracy

do późnych godzin wieczornych. Było nas około 30 osób. Wszyscy pracowali bardzo ofiarnie.

Jak co roku, odkrywaliśmy nowe, ciekawe elementy architektury nagrobnej.

W tym roku zachwycił nas grób bardzo okazały, który pod warstwą ziemi i trawy był prawie niewidoczny.

Po jego odsłonięciu okazało się, że na swoim środku ma dobrze zachowane oryginalne obramowanie w kształcie diamentu.

Ten i inne groby odsłaniały przed nami swoje widoczne jeszcze fragmenty napisów i architektury.

Młodzież poczuła się niejako odkrywcami, a sama „odkryła” w sobie archeologiczną pasją.

Może to w przyszłości zaowocuje w wyborze ich dalszej drogi życiowej?

Po wspólnym uprzątnięciu grobów, Rada Sołecka Czmońca zorganizowała ognisko na terenie świetlicy wiejskiej,

gdzie przygotowano dla nas poczęstunek. Okazało się, że wspólna praca na rzecz lokalnego dziedzictwa pomaga w integracji naszej

społeczności, zarówno młodzieży, jak i starszych, wdzięcznych za szacunek dla wspólnej przeszłości okazany przez młodych uczniów.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego Joanna Fiedorczyk

 

Tak wyglądał cmentarz przed sprzątaniem.

Fragment odkrytego grobu.

 

Ten wspaniały grób był cały zarośnięty.

Cmentarz po sprzątaniu.

Zasłużony odpoczynek po ciężkiej pracy.

Created by TMPSC