Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Pożegnanie szkoły
Z inicjatywy dzieci z naszej szkoły Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich chętnych

(rodziny, byłych uczniów naszej szkoły) do ciekawego spędzenia swojego wolnego czasu.

We wsi Czmoniec leży zapuszczony cmentarz ewangelicki. Jest to pamiątka naszej historii.

Założycielami wsi Czmoniec byli w XVIII wieku olendrzy. Ratujmy nasze wspólne dziedzictwo od zapomnienia.

W środę 21.05.2017 od godz. 17:00 zapraszam wszystkich chętnych do wspólnego sprzątania grobów.

Warto przynieść narzędzia ogrodnicze (szczególnie takie, które pomogą w likwidacji krzaków porastających groby),

rękawice, wiadra itp. Po wspólnym uprzątnięciu grobów planujemy ognisko.

Kiełbaski, pieczywo i napoje są zapewnione przez sołectwo Czmoniec.

Kto potrafi grać na gitarze, zapraszamy z gitarą.

Created by TMPSC