Szkoła Podstawowa w Radzewie

Procedura postępowania w przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika dotacyjnego.

Podręczniki dotacyjne, czyli podręczniki klas IV-VI oraz język angielski w klasach I-III

Rodzic jest zobowiązany dostarczyć odkupiony podręcznik.
Nie ma możliwości zwrotu gotówki za podręcznik.
Należy odkupić podręcznik i dostarczyć do szkolnej biblioteki
w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2017 r.

Created by TMPSC