Szkoła Podstawowa w Radzewie

Godło Orła Białego

Szkoła Podstawowa w Radzewie, ul. Dworzyskowa 3, 62-035 Radzewo

        tel. 61 8170 310, email: sekretariat@szkolaradzewo.pl

Procedura postępowania w przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika dotacyjnego.

Podręczniki dotacyjne, czyli podręczniki klas IV-VI oraz język angielski w klasach I-III

Rodzic jest zobowiązany dostarczyć odkupiony podręcznik.
Nie ma możliwości zwrotu gotówki za podręcznik.
Należy odkupić podręcznik i dostarczyć do szkolnej biblioteki
w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca 2017 r.

Created by TMPSC