Szkoła Podstawowa w Radzewie

O szkole

Szkoła Podstawowa im. Jana Wójkiewicza znajduje się w Radzewie ul. Dworzyskowa 3.Jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Kórnik. W jej murach działa także Punkt Przedszkolny. Uczęszczają do niej dzieci od 3 do 12 roku życia.
Obwód szkolny to 6 wiosek: Radzewo, Czmoń, Czmoniec, Konarskie, Trzykolne Młyny i Dworzyska. Dzieci dowożone są do szkoły przez firmę Kombus  Kórnik. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 8.15, a kończą o 14.40. Od godz 7.00-9.00 oraz od godz 13.00-16.00 działa świetlica szkolna z której korzystają wszystkie dzieci potrzebujące opieki, a przede wszystkim dzieci dojeżdżające.
Szkoła, jako jedyna w gminie, w całości została wybudowana w czynie społecznym przez nauczycieli, rodziców i uczniów  (w latach 1947-1949 oraz 1990-1993) Zajmuje działkę o powierzchni 10575m2.
Budynki szkolne to:
Budynek dydaktyczny oddany do użytku w 1949r
Budynek dydaktyczny oddany do użytku w 1993r.
Budynek kotłowni wraz z garażami i częścią gospodarczą
W budynkach dydaktycznych znajduje się:  8 sal lekcyjnych pracownia komputerowa, świetlica szkolna, sala gimnastyczna, biblioteka szkolna wraz z czytelnią i multimedialnym centrum informacyjnym, pokój nauczycielski, gabinet higienistki szkolnej, hol szkolny, gabinet pedagoga i logopedy, biuro szkoły 3 szatnie szkolne, w tym 2 przy sali gimnastycznej, kuchnia szkolna , sanitariaty. sklepik uczniowski, pomieszczenia magazynowe.
Obiekty znajdujące się na boisku szkolnym zostały także wybudowane w czynie społecznym przez rodziców, nauczycieli i uczniów. Są to: boisko asfaltowe wielofunkcyjne, boisko trawiaste do piłki siatkowej, boisko trawiaste do piłki nożnej, bieżnia żużlowa, skocznia do skoku w dal.
W roku 2012 otwarto przy szkole Plac zabaw im. Marka Serwatkiewicza. Było to możliwe dzięki rodzicom, którzy w czynie społecznym przepracowali wiele godzin, a także dzięki pomocy i dobrej współpracy z Burmistrzem i Radą Miejską w Kórniku .
Patronem szkoły jest Jan Wójkiewicz (żył w latach 1906-1942). W okresie międzywojennym był działaczem ruchu ludowego w Wielkopolsce. W czasie II wojny światowej brał udział  w kampanii wrześniowej oraz konspiracji. Utworzył X Okręg Batalionów Chłopskich. Został zamordowany przez hitlerowców w Forcie VII w Poznaniu.  W szkole znajduje się tablica poświęcona patronowi oraz jego popiersie.


Skład samorządu uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

  • Patryk Zielski – przewodniczący
  • Roksana Bazanowska – zastępca
  • Tomasz Frąckowiak  – sekretarz
  • Robert Rozmiarek – skarbnik
  • Stanisław Rychlewski – członek
  • Opiekun – Joanna Fiedorczyk

PAMIĘTAJMY:  SAMORZĄD UCZNIOWSKI  TO  WSZYSCY  UCZNIOWIE SZKOŁY

 

Jeżeli masz ciekawy pomysł, zgłoś do nas swoją propozycję.

Jeżeli masz jakiś problem, zgłoś się do nas.

ZAWSZE WAS WYSŁUCHAMY!

 

Created by TMPSC