Szkoła Podstawowa w Radzewie

Jakie dokumenty są wymagane podczas przyjęcia do szkoły ucznia z zagranicy Złotów | zlotowskie.pl

Informujemy, że wszystkie dzieci zgłoszone do klasy I na rok szkolny 2021/2022 Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie zostały zakwalifikowane w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzice dzieci spoza obwodu szkoły  winni potwierdzić wolę uczęszczania do jednostki w terminie do 28.04.2021 r. godz. 15:00. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszej szkole.

Informacja dotycząca przyjęcia dzieci do Oddziałów Przedszkolnych i Oddziału Zerowego  Szkoły Podstawowej im. Jana Wójkiewicza w Radzewie.

 Zgodnie z Harmonogramem czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/22 do publicznych przedszkoli , publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Mieście i Gminie  Kórnik – Zarządzenie nr 9/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 20 stycznia 2021r. – dnia 21 kwietnia 2021r. w Szkole Podstawowej W Radzewie  została podana do publicznej wiadomości lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym . Ww lista została wywieszona na drzwiach szkoły w przedsionku.

Z poważaniem K. Kiełpińska –  dyrektor szkoły

Created by TMPSC